Gotlands Gille i Malmö                                                    
Gotl Gille i Malmö
Kalender Organisation Varpa Sektionen Kontakt Medlemsnytt Länkar

 

 

                           Hedersgutar                                                                         

                                                                                                                                                

                                                                       

 

Årets Hedersgute

 

I Gillets stadgar finns inget att läsa om utmärkelsen ”Årets hedersgute”. Bakom utmärkelsen finns i stället en upphovsman, Gunnar Holma, som ville hedra gillesmedlemmar som gjort en extra fin insats för Gillet. Och Erland Nilsson hade en plakett som hade använts i samband med fastlandsgutarnas belöning för kulturbevarande gärning. Den blev en sorts vandringspris tillsammans med ett inramat diplom och en blomma. Styrelsen har fortsatt traditionen att årligen utse en hedersgute och presentera honom/henne vid årsmötet.

 

*******************************

1994    

Gunnar Johansson 

 

1995    

Erland Nilsson 

 

1996    

Robert Wärff

 

1997    

Bertil Sjöndin

 

1998    

Gunnar Holma

 

1999    

Helge Forsberg

 

2000    

Eva Runsten Thulin

 

2001    

Gertrud Olofsson

 

2002    

Gunnel Brodin-Neander

 

2003    

Sylve Nordström

 

2004    

Kjell-Åke Blomberg

 

2005    

Inga-Lill Larsson

 

2006    

Torsten Bäck

 

2007    

Tove Karlsson

 

2008    

Jan Herlitz

 

2009    

Lars-Inge Karlsson

 

2010    

Ingegerd Ideland

 

2011    

Anita Blomberg

 

2012    

Lennart Holmgren

 

2013    

Erland Stenqvist

 

             2014    

Per Winbladh

 

2015    

   

Tore Larsson

                       2016    

Jens Nordberg

 

                         2017

Lars-Inge Karlsson

                           

                              2018

 

Gunnel Sivermark

                           

                              2019

 

Johannes Schad

 

                              2022

 

Ingegerd Ideland

 

 

 

 

 

 

Upp ^^

     

         

          

           30 april 2023