Gotlands Gille i Malmö                                                    
Gotl Gille i Malmö
Kalender Organisation Varpa Sektionen Kontakt Medlemsnytt Länkar

 

 

                           Hedersmedlemmar                                                                         

                                                                                                                                                

                                                                       

 

 

 

 

Hedersmedlemmar

I Gillets stadgar finns följande att läsa beträffande hedersmedlemmar:

Till hedersmedlemmar kan Gillet på förslag av styrelsen,

utse därtill särskilt förtjänta personer.

Hedersmedlem är befriad från årsavgift till Gillet.

 

* * *

Nuvarande Hedersmedlemmar:

 

 

Alf Malmqvist

 

Torsten Bäck

 

Ingegerd Ideland