Gotlands Gille i Malmö                                                    
Gotl Gille i Malmö
Kalender Organisation Varpa Sektionen Kontakt Medlemsnytt Länkar

 

 

                           Organisation                                                                         

                                                                                                                                                

                                                                       

 

 

Nedan finner du hur vi i Gillet är organiserade:

 

 

 Styrelse

 

 Revisorer

 Festkommitté

 

 Varpakommitté

 

 Valberedning

 

 Stadgar

 

 

10 mars 2014