Gotlands Gille i Malmö                                                    
Gotl Gille i Malmö
Kalender Organisation Varpa Sektionen Kontakt Medlemsnytt Länkar

 

 

                           Presentation                                                                         

                                                                                                                                                

                                                                       

 

 

 

 

 

Vem längtar inte efter att få anlöpa hamnen i Visby och besöka Gotland, den särpräglade ön med sin speciella natur, sin historia, sina traditioner, sin dialekt?

 

Vi är rätt många på fastlandet som har starka band till Gotland. Men för många av oss som växte upp där var det inget märkvärdigt med Gotland. Det var först när vi lämnat ön som saknaden efter hembygden blev uppenbar.

 

visby hamn

 

 

 

 

 

 

Då är det en glädje att i förskingringen kunna träffa andra med gotländska rötter - eller annan anknytning till Gotland -, som delar vårt intresse för den vackra och spännande ön, som gillar att höra den gotländska dialekten, som uppskattar aktiviteter med anknytning till vårt Gotland!

 

 

fiskeläge

 

För att möta behovet av en samlingspunkt för gotlänningar i södra Skåne bildades Gotlands Gille i Malmö år 1932. Gillet är nu öppet inte bara för gotlandsfödda utan även för alla gotlandsvänner som upptäckt, och fattat tycke för, oss gutar och vår ö. Gillet har ca 100 medlemmar (2011).

 

 

 

 

Genom aktivt och oavlönat arbete av styrelse och medlemmar kan medlemsavgiften hållas på en låg nivå (175 kr/person och år fr o m 2011).

 

 

 

 

 

 

I samband med årsmötet, liksom vid en träff på hösten, arrangeras middag och någon form av trevlig underhållning.

Ett annat populärt arrangemang är vårutflykten – hemlagade kroppkakor har gått åt som smör i solsken!

 

 

kroppkakor

 

En gammal tradition är klubbmästerskapet i varpa

 

varpa

 

 i Hammars park i Limhamn. I denna naturpark, som påminner om ett gotländskt änge, utkämpas hårda duster om ett praktfullt vandringspris i gediget silver.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingarna genomförs på sensommaren och sker med stenvarpa av valfri storlek och modell.

Gillets varpakommitté svarar för arrangemangen.

 

 

 

 

 

 

 

Vi hoppas att vår information om Gillet kan locka var och en med rötter på Gotland, eller annan anknytning till vår ö, att kontakta oss och förhoppningsvis bli medlem i Gillet!

 

/Per Winbladh

Ordförande

 

 E-Post till Gillet: kontakt@ggimo.se

 

 

ringmur

 Upp

 8 oktober 2022